Меню

Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2017/2018 година

Настоящият график е изготвен на основание

Заповед № РД09-4130/29.08.2017г.  на Министъра на образованието и науката.

 Начало на учебната година: 15.09.2017 г.

 Първи учебен срок:                     15.09.2017 г.- 06.02.2018 г.            /18 уч.седмици /

 Втори учебен срок:                      07.02.2018г. – 30.06.2018 г.            /18 уч. седмици/                                           

 Ваканции:

 01.11.1017г. – 05.11.2017 г. вкл.                         есенна

 23.12.2017г. – 02.01.2018 г. вкл.                         Коледна

 03.02.2018 г. –  06.02.2018г. вкл.                         между срочна

 31.03.2018 г. –  09.04.2018 г. вкл.                        пролетна 

 Неучебни дни:    

 21.05.2018 г.                                                         ДЗИ по български език и литература

 23.05.2018 г.                                                         Втори ДЗИ

 25.05.2018г.                                                           неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската писменост и култура

26.10.2017г.                                                           Празник на училището

15.05.2018 г.                                                          Спектакъл на ученическото творчество

и изпращане на учениците от Випуск 2018г.