Меню

Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2016/2017 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната
29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна ваканция
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна ваканция
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна ваканция за І-ХІ клас
04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. – зимна ваканция за ХІI клас
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна ваканция за І-ХІ клас
13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна ваканция за ХІІ класНеучебни дни:
07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждането на избори за Президент
19.05.2017 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
22.05.2017 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменостНачало на втори учебен срок:
09.02.2017 г. – за I – XI клас
07.02.2017 г. – за XII клас

Край на втори учебен срок:
15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2017 г. – I-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2017 г. – V-VIII клас (16 учебни седмици)
30.06.2017 г. – V-VIII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2017 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2017 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици)
14.07.2017 г. – XI клас (20 учебни седмици за паралелки за придобиване на професионална квалификация)