Меню

Удължаване ваканцията за учениците

11 и 12.01 2017г. са обявени за неучебни дни със заповед № 44/10.01.2017г. на кмета на Община Дупница.

zapoved44