Меню

ЗА ВАС ЗРЕЛОСТНИЦИ!

От 6 до 17 март 2017 г. се подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни 2017 г. до директора на училището, в което се е обучавал зрелостникът.

Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито – до Регионалното управление на образованието (РУО).

Лицата, желаещи да положат изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование подават заявлението до Регионалното управление на образованието (РУО).

Подробности за ДЗИ (от сайта на МОН)

График за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) 2017 година

сесия май-юни

 • 19 май 2017 г., от 8.00 часа – ДЗИ по Български език и литература
 • 22 май 2017 г., от 8.00 часа – Втори ДЗИ
 • в периода от 26 май до 2 юни 2017 г. – ДЗИ по желание на ученика
 • от 6 до 17 март 2017 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучават
 • до 18 май 2017 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
 • до 18 май 2017 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит
 • до 9 юни 2017 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището и на http://rezultati.zamaturite.bg/

сесия август-септември

 • 28 август 2017 г., от 8.00 часа – ДЗИ по Български език и литература
 • 29 август 2017 г., от 8.00 часа – Втори ДЗИ
 • в периода от 30 август до 5 септември 2017 г. – ДЗИ по желание на ученика
 • от 3 до 14 юли 2017 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучават
 • до 25 август 2017 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
 • до 25 август 2017 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит
 • до 11 септември 2017 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището и на http://rezultati.zamaturite.bg/