Меню

Изпити в СФО

График 

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ  МАРТ – АПРИЛ  НА  УЧЕБНАТА  2017/2018 ГОДИНА

 

ДАТА

ЧАС

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕТО

КВЕСТОРИ

СТАЯ №

12.03.2018 г.      14.30 Физическо възпитание и спорт –   Х клас А.ГьошковБ.Кръстев А.ГьошковБ.Кръстев Физ.салон
12.03.2018 г.      14.30 ЗИП Физическо възпитание и спорт –   ХІ клас А.ГьошковБ.Кръстев А.ГьошковБ.Кръстев Физ.салон
12.03.2018 г.      14.30 ЗИП Философия –   ХIІ клас И.ИвановМ.Анадолийска В.БорисоваН. Фильова Стая №16
14.03.2018 г. 14.30 

17.30

І Чужд език Английски език –   Х и ХІ клас-  писмен;30 мин. – устен В.БорисоваМ.Пепелджийска Г.СъбеваВ. Ильова Стая №16
14.03.2018 г. 14.30 

17.30

ЗИП Английски език – ХІ клас-  писмен;30 мин. – устен В.БорисоваМ. Димитрова

 

Г.СъбеваВ. Ильова Стая №16
14.03.2018 г. 14.30 

 

УП Бизнес комуникации на чужд език –  Английски език – ХIІ клас В.БорисоваР. Кацарска

 

В.БорисоваР. Кацарска

 

Стая №16
16.03.2018 г. 14.30  Български език и литература  – Х  клас С. ДрагановаЙ. Борисова А. ГьошковМ. Димитрова Стая №16
16.03.2018 г. 14.30  Статистика  – ХІ клас З. РикеваГ. Евтимова А. ГьошковМ. Димитрова Стая №16
16.03.2018 г. 14.30  УП Работа с компютър в предприятието  – ХІ и  ХIІ клас В ДжорджеваЕк. Тачова В ДжорджеваЕк. Тачова Стая №18
19.03.2018 г. 14.30  Финанси – за ХІ клас З.РикеваР. Кацарска М. ДимитроваГ.Събева Стая №16
19.03.2018 г 14.30 

 

17.30

ІІ Чужд език  Руски език – за Х клас-писмен 

30 мин. -устен

П.ДамяноваД. Доцина

 

П.Дамянова

Д. Доцина

М. ДимитроваГ.Събева

 

П.Дамянова

Д. Доцина

Стая №16 

Стая №15

19.03.2018 г 14.30 

 

17.30

ІІ Чужд език  Френски  език – за Х клас-писмен30 мин. -устен В. БорисоваЛ. Данаилова

В. Борисова

Л. Данаилова

М. ДимитроваГ.Събева

П.Дамянова

Д. Доцина

Стая №16 

Стая №14

19.03.2018 г 14.30 ЗИП История и цивилизация – за  ХIІ    клас И.ИвановМ.Анадолийска М. ДимитроваГ.Събева Стая №16
21.03.2018 г. 14.30 Счетоводство на предприятието – за  Х и ХІ клас З.РикеваГ.Евтимова

 

П. ДамяноваБ. Кръстев Стая №16
21.03.2018 г 14.30 УП Бизнес комуникации– за ХІ  клас Р. КацарскаЗ. Иванова П. ДамяноваБ. Кръстев Стая №16
23.03.2018 г 14.30 ЗИП Български език и литература  –  ХІ  и  ХІІ  клас С. ДрагановаЙ. Борисова П. ДамяноваБ. Кръстев Стая №16
23.03.2018 г. 14.30 Право – Х клас Р. КацарскаЗ.Рикева Ек. ТачоваВ Джорджева Стая №16
23.03.2018 г. 14.30  История и цивилизация – за  Х клас И.ИвановМ.Анадолийска Ек. ТачоваВ Джорджева Стая №16
26.03.2018 14.30 Математика – Х клас Г.СъбеваВ. Ильова С. ДрагановаЙ. Борисова Стая №16
26.03.2018 14.30 ЗИП Математика – ХІІ  клас Г.СъбеваВ. Ильова С. ДрагановаЙ. Борисова Стая №16
26.03.2018 14.30 ЗИП Информационни технологии  –за  ХІ клас -писмен Е.ТачоваВ.Джорджева С. ДрагановаЙ. Борисова Стая №16
27.03.2018 г. 14.30 ЗИП Информационни технологии  – за ХІ клас -практически Е.ТачоваВ.Джорджева Е.ТачоваВ.Джорджева Стая №19
26.03.2018 14.30 УП Работа в учебно предприятие за ХІ клас -практически Г. ЕвтимоваВ. Джорджева Г. ЕвтимоваВ. Джорджева Стая №16
28.03.2018 г. 14.30 Биология и здравно образование за Х клас К.БеговаВ.Атанасова В. Ильова  Г.Събева  Стая №16
28.03.2018 г. 14.30 ЗИП Биология и здравно образование за ХІ и ХІІ  клас К.БеговаВ.Атанасова В. Ильова  Г.Събева  Стая №16
30.03.2018 14.30 ЗИП Икономическа информатика – ХІ   клас В.ДжорджеваЕ.Тачова В. Ильова  Г.Събева  Стая №16
30.03.2018 г. 14.30 Икономика на предприятието – Х   клас Г. ЕвтимоваЗ. Иванова П. ДамяноваИ. Иванов Стая №16
30.03.2018 г. 14.30 ЗИП Икономика на предприятието – ХІ   клас Г. ЕвтимоваЗ. Иванова П. ДамяноваИ. Иванов Стая №16
30.03.2018 г. 14.30 ЗИП Предприемачество и дребен бизнес за ХІІ  клас Р. КацарскаЗ. Иванова П. ДамяноваИ. Иванов Стая №16
03.04.2018 г. 14.30 ЗИП География и икономика– за ХІ и ХІІ  клас М.ДимитроваД.Михайлова С. ДрагановаЙ. Борисова Стая №16
03.04.2018 г. 14.30 УП Икономика на предприятието – Х    и ХІ   клас Г. ЕвтимоваВ. Панчева С. ДрагановаЙ. Борисова Стая №16
03.04.2018 г. 14.30 УП Компютърни архитектури и операционни системи – за Х и ХІ  клас Е.ТачоваВ.Джорджева Е.ТачоваВ.Джорджева Стая №18
05.04.2018 г. 14.30 Макроикономика за  Х клас З.РикеваР. Кацарска П. ДамяноваИ. Иванов Стая №16
05.04.2018 г. 14.30  Икономическа информатика – ХІ   клас Е.ТачоваВ.Джорджева П. ДамяноваИ. Иванов Стая №16
10.04.2018 г. 14.30  Програмиране и алгоритмични езици – Х и ХІ  клас Е.ТачоваВ.Джорджева З. РикеваВ. Панчева Стая №16
10.04.2018 г. 14.30 УП Бизнес проект – ХІІ  клас Г. ЕвтимоваЗ. Иванова Г. ЕвтимоваЗ. Иванова Стая №16
12.04.2018 г. 14.30 Химия и опазване на околната среда за  Х клас В. АтанасоваКр. Бегова Г. СъбеваН. Фильова Стая №16
12.04.2018 г. 14.30 УП Функционални приложни програми – ХІ  клас Г. ЕвтимоваВ. Джорджева Г. ЕвтимоваВ. Джорджева Стая №18
16.04.2018 г.     13.40 УП Счетоводство на предприятието – Х и ХІ  клас Г. ЕвтимоваЗ. Рикева Е.ТачоваВ.Джорджева Стая №16
18.04.2018 г. 14.30 География и икономика– за Х клас М.ДимитроваД.Михайлова С.ДрагановаЙ. Борисова Стая №16
20.04.2018 г. 13.40 Етика и право- за Х клас И.ИвановМ.Анадолийска З. РикеваЗ. Иванова Стая №16
23.04.2018 г.     14.30 Информационни технологии  –за   Х клас-писмен Е.ТачоваВ.Джорджева З. ИвановаР. Кацарска Стая №16
24.04.2018 г 14.30 Информационни технологии  – за ІХ  и Х клас-практически Е.ТачоваВ.Джорджева Е.ТачоваВ.Джорджева Стая №19
23.04.2018 г. 14.30 Производствена практика – за ХІ клас – спец.“Икономическо информационно осигуряване“ З.РикеваЕ. Тачова З.РикеваЕ. Тачова Стая №19
23.04.2018 г. 14.30 Производствена практика – за ХІ клас – спец.“Малък и среден бизнес“ Г. ЕвтимоваР. Кацарска Г. ЕвтимоваР. Кацарска Стая №14
25.04.2018 г. 14.30  Физика и астрономия за Х клас В.Ильова-МитеваВ.Атанасова В.БорисоваМ.Пепелджийска Стая №16
25.04.2018 г. 14.30 Производствена практика – за ХІ клас – спец.“Икономика и мениджмънт“ З.РикеваР. Кацарска З.РикеваР. Кацарска Стая №15
25.04.2018 г. 14.30 Производствена практика – за ХІІ  клас – спец.“Малък и среден бизнес“ З.РикеваР. Кацарска З.РикеваР. Кацарска Стая №15