Меню

ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

НА 12.03.2018Г. ЗАПОЧВА  ПРОВЕЖДАНЕТО НА ГОДИШНИ ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ  МАРТ – АПРИЛ  НА  УЧЕБНАТА  2017/2018 ГОДИНА

За повече информация: График