Меню

Контакти

За връзка с училището:

канцелария:      0701 50903
счетоводство:    0701 50904

електронна поща: pgosu_dupnica@abv.bg

ДИРЕКТОР: ИНЖ. ХРИСТИНА КОСТОВА

РАБОТНО ВРЕМЕ

ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД № УД – 764/30.09.2015г.

НА НАЧАЛНИКА НА РУО – КЮСТЕНДИЛ

ПРЕЗ УЧЕБНО ВРЕМЕ:            от 07:30 до 16:00 часа

ОБЕДНА ПОЧИВКА:                  от 12:30 до 13:00 часа

ПО ВРЕМЕ НА ВАКАНЦИИТЕ: от 09:00  до 17:30 часа

ОБЕДНА ПОЧИВКА:                  от 13:00 до 13:30 часа