Меню

Обществен съвет

Председател: Десислава Василева Костадинова – Стоянова

Членове:

  1. Димитрина Боянова Борисова – протоколчик
  2. Антоанета Димитрова Станкова
  3. Даниела Стойчова Симова – представител на работодателите
  4. Анелия Стоянова – представител на финансиращия орган

 

Резервни членове:

  1. Малинка Йорданова Станчева
  2. Юлия Георгиева Малинова
  3. Александър Йорданов Пишимаров