Меню

Прием в 8 клас

ПРИЕМ 2018/2019г.

1. Професия: ”Икономист”

Специалност: “Икономика и    мениджмънт”

с разширено изучаване на английски език

Балообразуване:

2 х Оценка (точки) от изпита по БЕЛ + 2 х Оценка (точки) от изпита по Математика + оценката по Математика и Информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование .

2. Професия: Моделиер – технолог на облекло”

Специалност: “ Конструиране,  моделиране и технология на облекло от текстил”

Дуално обучение –   паралелно обучение в ПГОСУ  и   практика  в реална работна среда

Балообразуване:

2 х Оценка (точки) от изпита по БЕЛ + 2 х Оценка (точки) от изпита по Математика + оценката по Математика и Изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование.

Заповед за утвърждаване на Държавен план-прием за учебна 2018/2019 година в държавните и общински училища в област Кюстендил:

zap-rd-06-100-pril1-pril2 РД 06-124 РД06-100

РД 06-124

РД06-100