Меню

Прием в 8 клас

  1. проф. 345120 „Икономист”, спец. 3451204 „Икономика и мениджмънт” -1 паралелка, 26 ученици, дневна форма на обучение;
  2. проф. 344030 „Оперативен счетоводител”, спец. 3440301 „Оперативно счетоводство” -1 паралелка, 26 ученици, дневна форма на обучение.

За ученици със СОП:

След завършен 7 клас: проф.542110 „Шивач”, спец. 5421101 „Шивачество” -1 паралелка, 12 ученици, дневна форма на обучение;