Меню

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

За учебна 2017/2018г. ПГ по облекло и стопанско управление предлага следния прием:

 

След завършен 7 клас:

  1. проф. 345120 „Икономист”, спец. 3451204 „Икономика и мениджмънт” -1 паралелка, 26 ученици, дневна форма на обучение;
  2. проф. 344030 „Оперативен счетоводител”, спец. 3440301 „Оперативно счетоводство” -1 паралелка, 26 ученици, дневна форма на обучение.

След завършен 8 клас:

  1. проф. 482020 „Оператор информационно осигуряване“, спец. 4820201 „Икономическо информационно осигуряване“-1 паралелка, 26 ученици, дневна форма на обучение;
  2. проф. 345050 „Сътрудник в малък и среден бизнес” спец. „3450501 Малък и среден бизнес” -1 паралелка, 26 ученици, дневна форма на обучение.

За ученици със СОП:

След завършен 7 клас: проф.542110 „Шивач”, спец. 5421101 „Шивачество” -1 паралелка, 12 ученици, дневна форма на обучение;

След завършен 8 клас: проф.542110 „Шивач”, спец. 5421101 „Шивачество” -1 паралелка, 12 ученици, дневна форма на обучение.