Меню

Прием в 9 клас

  1. проф. 482020 „Оператор информационно осигуряване“, спец. 4820201 „Икономическо информационно осигуряване“-1 паралелка, 26 ученици, дневна форма на обучение;
  2. проф. 345050 „Сътрудник в малък и среден бизнес” спец. „3450501 Малък и среден бизнес” -1 паралелка, 26 ученици, дневна форма на обучение.

За ученици със СОП:

След завършен 8 клас: проф.542110 „Шивач”, спец. 5421101 „Шивачество” -1 паралелка, 12 ученици, дневна форма на обучение.