Меню

Monthly Archives: декември 2016

IMG_20150729_093935

Външно оценяване на функционалната грамотност на учениците

На 30.11.2016г.  в ПГОСУ се проведе Външно оценяване на функционалната грамотност на учениците от 9-ти клас. Изследването продължи един учебен час. Инструментариумът за него е разработен от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО). Оценяването се извършва чрез тест, включващ 24