Меню

Daily Archives: 13.04.2017

No Thumbnail

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

За учебна 2017/2018г. ПГ по облекло и стопанско управление предлага следния прием:   След завършен 7 клас: проф. 345120 „Икономист”, спец. 3451204 „Икономика и мениджмънт” -1 паралелка, 26 ученици, дневна форма на обучение; проф. 344030 „Оперативен счетоводител”, спец. 3440301 „Оперативно счетоводство” -1 паралелка, 26 ученици,