Меню

No Thumbnail

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

За учебна 2017/2018г. ПГ по облекло и стопанско управление предлага следния прием:   След завършен 7 клас: проф. 345120 „Икономист”, спец. 3451204 „Икономика и мениджмънт” -1 паралелка, 26 ученици, дневна форма на обучение; проф. 344030 „Оперативен счетоводител”, спец. 3440301 „Оперативно счетоводство” -1 паралелка, 26 ученици,

No Thumbnail

ЗА ВАС ЗРЕЛОСТНИЦИ!

От 6 до 17 март 2017 г. се подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни 2017 г. до директора на училището, в което се е обучавал зрелостникът. Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години,

No Thumbnail

Ден на розовата фланелка

Денят на розовата фланелка  премина под надслова – „Не на насилието в училище“. Инициативата  в училището бе подкрепена от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Дупница. Учениците направиха флашмоб пред входа на ПГОСУ.Танцовата група към училището „Блек Илюжън“ пък подготви